bip_small_white WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU
A- A A+

Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r – o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011r. Nr 30, poz.151 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 5 września 2012r.,poz.995)

 

Informacje

Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów jest organizowane w formie kursu kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 61 ustawy.

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów rozszerzających zakres uprawnień do prowadzenia egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, z wyjątkiem ciągników rolniczych.


Warunki przystąpienia do szkolenia


Szkolenie może rozpocząć osoba, która spełnia wymogi określone w art. 58 ust.1 pkt 1-5,
8 i 9 ustawy.

Sprawdzenia spełnienia przez kandydatów na egzaminatorów w/w wymogów, dokonuje organizator kursu.


Formularz zgłoszeniowy na kurs dla kandydatów na egzaminatorów można pobrać tutaj.


Cenę ustalamy w zależności od ilości osób uczestniczących w szkoleniu.

Dodatkowe informacje dotyczące zapisu na szkolenie można uzyskać pod nr telefonu 54/233-09-70 lub 54/233-09-63 lub sekretariat 54/233-09-50, osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub elektronicznie na adres e-mail: szkolenia@word.wloclawek.pl

 

W obiektywie WORDwszystkie galerie »