bip_small_white WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU
A- A A+

Egzamin kierowców wykonujących przewóz drogowy

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2022 poz. 180 ze zm.), w art. 39 b1 ust. 3 ww. ustawy na Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego został nałożony został obowiązek organizacji egzaminów dla kierowców wykonujących przewóz drogowy. Egzaminy organizowane są zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z  2022 r. poz. 739)

Zasady przyjmowania dokumentów, ustalenia terminów, rezygnacji i przyśpieszania terminów egzaminów dla kierowców wykonujących przewóz drogowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego we Włocławku określa regulamin wprowadzony zarządzeniem Dyrektora WORD.

Regulamin


Wysokość opłaty: 50 zł za egzamin.

UWAGA: Najbliższe egzaminy dla kierowców wykonujących przewóz drogowy odbędą się w dniach:
12.06.2023 r. godz. 10:05 - blok C
14.06.2023 r. godz. 10:05 - blok C
15.06.2023 r. godz. 10:05 - blok C
16.06.2023 r. godz. 10:05 - blok C oraz blok D
20.06.2023 r. godz. 10:05 - blok C
22.06.2023 r. godz. 10:05 - blok C

Druki do pobrania:

Wniosek o zwrot opłaty

Wniosek o wystawienie faktury

Rezygnacja z egzaminu, zmianę terminu egzaminu

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej

Wniosek o uwolnienie PKZ

W obiektywie WORDwszystkie galerie »