bip_small_white WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU
A- A A+

Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa

Kurs jest skierowany dla osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol i otrzymały skierowanie wydane na podstawie decyzji starosty.

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 t.j.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03 grudnia 2021 r. ( Dz. U. z 2021 r. poz 2242 z późn. zm.) w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii ….

Warunki:

 1. Skierowanie od starosty
 2. Karta zgłoszeniowa
 3. Opłata za szkolenie 500 zł  
 4. Dokument potwierdzający tożsamość

 

Konto: ING BANK ŚLĄSKI
Nr konta  49 1050 1979 1000 0090 3070 5728

Zapisy:

Szczegółowe informacje dotyczące zapisu na kurs reedukacyjny można uzyskać pod nr telefonu 54/233-09-70 lub 54/233-09-63 lub sekretariat 54/233-09-50

Warunki uczestnictwa:

 1. Skierowanie starosty,
 2. Wypełniona karta zgłoszeniowa,
 3. Dowód opłaty za szkolenie,
 4. Ważny dokument tożsamości.


Czas trwania:
Dwa dni po 8 godzin

Warunki ukończenia szkolenia:
Obecność na wszystkich prawem przewidzianych zajęciach.


TERMINY SZKOLEŃ

05-06.08.2024 (poniedziałek, wtorek) godz. 07:30-14:30 - szkolenie w trybie on-line

Druki do pobrania:

 1. Karta zgłoszeniowa,
 2. Wewnętrzny regulamin kursu
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03 grudnia 2021 r.

 

W obiektywie WORDwszystkie galerie »