bip_small_white WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU
A- A A+

Szkolenie osób ubiegających się o upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. –Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r. poz. 450 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. 2019 r. poz. 2141 z późn. zm.)


Informacja

Celem szkolenia jest przygotowanie osób uprawnionych do wykonywania kontroli ruchu drogowego, o których mowa w art. 129 b, 129 c, 129 d, ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 z późn. zm.), i § 15 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2008 r. nr 132 poz. 841).


Warunkiem przyjęcia na szkolenie osób ubiegających się o upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowegojest złożenie:

  • karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu,
  • kserokopii dokumentu tożsamości,
  • dowodu uiszczenia odpłaty za szkolenie


Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj


Warunkiem przyjęcia na szkolenie osób ubiegających się o okresowe przeszkolenie uzupełniające do wykonywania kontroli ruchu drogowego jest złożenie:

  • karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 3 do regulaminu,
  • kserokopii dokumentu tożsamości, - dowodu uiszczenia odpłaty za szkolenie.
  • kserokopii Upoważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj


Szczegółowe informacje dotyczące zapisu na szkolenie można uzyskać pod nr telefonu 54/233-09-70 lub 54/233-09-63 lub sekretariat 54/233-09-50

W obiektywie WORDwszystkie galerie »