bip_small_white WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU
A- A A+

Przepisy

USTAWA
z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1212 t.j.)


ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 listopada 2023 r.
w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
(Dz. U. z 2023 r., poz. 2659 z późn. zm.)  


ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA z dnia 04 marca 2016 r.
w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1885 ze zm.)


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 20 maja 2016 r. 
w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
(Dz.U.2016 r. poz. 702 z późn. zm.) 


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
(Dz.U.2013 r. poz. 894)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym
(Dz.U.2018 r. poz. 2250)

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.
(t. j. Dz.U.2019 r. poz.140)

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
(Dz.U.2013 r. poz.83)

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie doskonalenia techniki jazdy.
(Dz.U.2019 r. poz.163)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA z dnia 24 lutego 2016 r. 
w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
(Dz. U. z 2016 r., poz. 231 z późn. zm.)

USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.
PRAWO O RUCHU DROGOWYM
(Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z późn. zm.)

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 16 stycznia 2013 r.

w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 974)

USTAWA
z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 919, 1005 t.j.)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego
(Dz. U. z 2012 r., poz. 488)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 6 lipca 2010 r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 143 t.j.)

W obiektywie WORDwszystkie galerie »