bip_small_white WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU
A- A A+

Szkolenia osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym

 Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143 t.j.)


Informacje

Polecenia lub sygnały na drodze może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:

 • pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;
 • osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na
  zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
 • osoby nadzorujące bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
 • kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub
  wysiadaniem dzieci;
 • ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
 • strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku;
 • pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego;
 • osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy;
 • osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku podczas przejazdu pielgrzymki rowerami;
 • strażak niektórych jednostek ochrony przeciwpożarowej;
 • pracownik nadzoru ruchu komunikacji miejskiej;
 • członek zespołu ratownictwa medycznego


Warunki przystąpienia do szkolenia

Osoba ubiegająca się o udział w szkoleniu składa do WORD następujące dokumenty:

 1. wypełnioną kartę zgłoszenia, wg wzoru,
 2. dowód wpłaty za szkolenie.


Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj.


Opłaty 

Wysokość opłaty za udział w szkoleniu: 290 zł od jednego uczestnika.

 

Terminy szkoleń
23.07.2024 (wtorek) godz. 7:30-14:15 - szkolenie w trybie stacjonarnym

 

Konto: ING BANK ŚLĄSKI
Nr konta  49 1050 1979 1000 0090 3070 5728


W przypadku nie zgłoszenia się na szkolenie płatnikowi nie przysługuje zwrot opłaty.

Program szkolenia

Poz.
Przedmiot
Liczba godzin
1
Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym
1
2
Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które sie z nimi wiążą.
2
3
Możliwości reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z przepisami.
1
4
Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego.
1
5
Sposób podawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów połączony z ćwiczeniami praktycznymi
2
6
Sprawdzenie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz warunkach symulowanych (rzeczywistych)
1
 
Razem
 8

 

Szkolenie kończy się egzaminem obejmującym:

 • Test
 • Sprawdzian umiejętności z zakresu kierowania ruchem drogowym


Więcej informacji o organizowanym szkoleniu można uzyskać
pod nr telefonu 54/233-09-70 lub 54/233-09-63 lub sekretariat 54/233-09-50


Druki do pobrania:

 1. Karta zgłoszeniowa,
 2. Wewnętrzny regulamin kursu
 3. Tabela opłat

W obiektywie WORDwszystkie galerie »