bip_small_white WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU
A- A A+

Szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

 

 

KIEROWCO !!! 

 Nie ryzykuj utratą prawa jazdy i ponownym egzaminem.
Weź udział w szkoleniu zmniejszającym liczbę punktów karnych.

 


 Informację można uzyskać pod numerem telefonu:
 54/233-09-66 lub 54/233-09-50


Podstawa prawna

  • art.130 ust.3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U.2012. 488)

 

Informacje

Szkolenie jest przeznaczone dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, a jego odbycie daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o 6. W szkoleniu nie mogą uczestniczyć kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.

Celem szkolenia jest uświadomienie skutków naruszania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu.

Liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem. Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo przekroczyła 24.

W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego potwierdza odbycie szkolenia wydając uczestniczącemu w nim kierowcy zaświadczenie.


Warunki przystąpienia do szkolenia

  1. wniesienie podania w sprawie udziału w szkoleniu w/g wzoru,
  2. przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty,
  3. okazanie prawa jazdy. 


Program szkolenia
 

Lp.
Temat
Czas
Metoda
Środki dydaktyczne
Prowadzący szkolenie
1
Przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce
2x45 min.
pogadanka
film
policjant ruchu drogowego
2
Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych
45 min.
pogadanka
film
policjant ruchu drogowego
3
Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym
3x45 min.
pogadanka
film
psycholog

 

Opłaty i terminy kursów

Kursy organizowane są tak często, jak występuje na nie zapotrzebowanie ze strony osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 370,00 zł od jednego uczestnika.


Termin szkolenia:

15.09.2022 (czwartek) od godz. 10:30 do 15.30 - szkolenie w trybie on-line

Konto: ING BANK ŚLĄSKI
Nr konta  49 1050 1979 1000 0090 3070 5728

Informację można uzyskać pod numerami telefonu: 54/233-09-66 lub 54/233-09-50 

Druki do pobrania:

  1. Karta zgłoszeniowa,
  2. Wewnętrzny regulamin kursu.

W obiektywie WORDwszystkie galerie »