bip_small_white WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU
A- A A+

Opłaty

Zgodnie z §3.1 rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz.U. z dnia 16 stycznia 2013 r. poz.78 za przeprowadzenie egzaminu państwowego pobiera się opłatę w wysokości:

 

Kategoria teoria praktyka całość
-A, A1, A2
30.00
180.00
210.00
-B, AM
30.00
140.00
170.00
-B1, C1, D1, T
30.00
170.00
200.00
-C, D
30.00
200.00
230.00
-B+E
-
200.00
200.00
-C+E, C1+E,D+E,
-D1+E
- 245.00 245.00
(A, A2, A1)*, B, T
90.00
490.00
580.00
(A, A2, A1)*, B
60.00
320.00
380.00
(A, A2, A1)*, T
60.00
350.00
410.00
-B, T
60.00
310.00
370.00


* egzamin do wyboru

Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzonego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłaty nie pobiera się.


Podstawa prawna

§3.1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz.U z dnia 17 stycznia 2013 r. poz.78 w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów.
 
Wszystkie wpłaty za egzaminy, szkolenia i kursy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego we Włocławku należy regulować na podane poniżej konto:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
ul. Zielna 2/4 87-800 Włocławek

Konto: ING BANK ŚLĄSKI
Nr konta  49 1050 1979 1000 0090 3070 5728

Opłaty można dokonać na terenie WORD, gdzie znajduje się agencja Monetia banku DnB NORD czynna codziennie w godzinach od 8:00 - 15:00.
 

W obiektywie WORDwszystkie galerie »