bip_small_white WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU
A- A A+

Wydarzenia« wstecz

Szkolenie dla kandydatów na instruktorów

Szkolenie dla kandydatów na instruktorów
Szkolenie dla kandydatów na instruktorów
PROWADZIMY NABÓR NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW.
PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA - LIPIEC 2015R. - JEST UWARUNKOWANY ZEBRANIEM ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI CHĘTNYCH.

W szkoleniu może uczestniczyć osoba posiadająca:
1. prawo jazdy kategorii B przez okres co najmniej 2 lat
2. orzeczenia:
    - o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora
    - o braku przeciwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora
3. Informację z rejestru sądowego potwierdzającą niekaralność za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 2000 zł.
Spotkanie organizacyjne z potencjanymi uczestnikami szkolenia odbędzie się 15 czerwca 2015 r. o godz. 15:00 w sali nr 5 w siedzibie WORD.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania) drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie WORD.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu 54 233-09-63

« wstecz

W obiektywie WORDwszystkie galerie »