Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
87-800 Włocławek
ul. Zielna 2/4

tel. 54/ 233 09 50
fax. 54/ 233 09 60

e-mail: sekretariat@word.wloclawek.pl

Godziny pracy WORD-u:
pon.- pt.: 7:30–15:30

Zapisy na egzamin:
w godz. 7:30-15.00
tel. 54/ 233 09 70; 233 09 63
e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl

Zapisy na szkolenia:
tel. 54/ 233 09 66
e-mail: szkolenia@word.wloclawek.pl  

  • Rezerwacja on-line InfoCar
  • Wynajem sal szkoleniowych
  • Sprawdzenie punktów karnych
  • word1
  • word3
  • wor5
  • word2
  • word4
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

SZKOLENIE OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ UPOWAŻNIENIE DO WYKONYWANIA KONTROLI RUCHU DROGOWEGO powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę

Podstawa prawna

•ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. –Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 z późn. zm.),

•rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2008 r. nr 132 poz. 841)


Informacja


Celem szkolenia jest przygotowanie osób uprawnionych do wykonywania kontroli ruchu drogowego, o których mowa w art. 129 b, 129 c, 129 d, ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108 poz. 908 z późn. zm.), i § 15 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2008 r. nr 132 poz. 841).

Warunkiem przyjęcia na szkolenie osób ubiegających się o upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowegojest złożenie:
- karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu,
- kserokopii dokumentu tożsamości,
- dowodu uiszczenia odpłaty za szkolenie

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj

Warunkiem przyjęcia na szkolenie osób ubiegających się o okresowe przeszkolenie uzupełniające do wykonywania kontroli ruchu drogowego jest złożenie:
- karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 3 do regulaminu,
- kserokopii dokumentu tożsamości, - dowodu uiszczenia odpłaty za szkolenie.
- kserokopii Upoważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj

 


wordWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
ul. Zielna 2/4 87-800 Włocławek
tel. 54 233 09 50 | 54 233 09 70 | 54 233 09 60
do góry strony