Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
87-800 Włocławek
ul. Zielna 2/4

tel. 54/ 233 09 50
fax. 54/ 233 09 60

e-mail: sekretariat@word.wloclawek.pl

Godziny pracy WORD-u:
pon.- pt.: 7:30–15:30

Zapisy na egzamin:
w godz. 7:30-15.00
tel. 54/ 233 09 70; 233 09 63
e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl

Zapisy na szkolenia:
tel. 54/ 233 09 66
e-mail: szkolenia@word.wloclawek.pl  

  • Rezerwacja on-line InfoCar
  • Wynajem sal szkoleniowych
  • Sprawdzenie punktów karnych
  • word1
  • word3
  • wor5
  • word2
  • word4
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r – o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011r. Nr 30, poz.151 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 5 września 2012r.,poz.995)

 

Informacje

Szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów jest organizowane w formie kursu kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 61 ustawy.

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów rozszerzających zakres uprawnień do prowadzenia egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, z wyjątkiem ciągników rolniczych.


Warunki przystąpienia do szkolenia


Szkolenie może rozpocząć osoba, która spełnia wymogi określone w art. 58 ust.1 pkt 1-5,
8 i 9 ustawy.

Sprawdzenia spełnienia przez kandydatów na egzaminatorów w/w wymogów, dokonuje organizator kursu.


Formularz zgłoszeniowy na kurs dla kandydatów na egzaminatorów można pobrać tutaj.

Cenę ustalamy w zależności od ilości osób uczestniczących w szkoleniu.

 

 


wordWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
ul. Zielna 2/4 87-800 Włocławek
tel. 54 233 09 50 | 54 233 09 70 | 54 233 09 60
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
do góry strony