Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
87-800 Włocławek
ul. Zielna 2/4

tel. 54/ 233 09 50
fax. 54/ 233 09 60

e-mail: sekretariat@word.wloclawek.pl

Godziny pracy WORD-u:
pon.- pt.: 7:30–15:30

Zapisy na egzamin:
w godz. 7:30-15.00
tel. 54/ 233 09 70; 233 09 63
e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl

Zapisy na szkolenia:
tel. 54/ 233 09 66
e-mail: szkolenia@word.wloclawek.pl  

  • Rezerwacja on-line InfoCar
  • Wynajem sal szkoleniowych
  • Sprawdzenie punktów karnych
  • word1
  • word3
  • wor5
  • word2
  • word4
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

SZKOLENIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę

 Podstawa prawna
•Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.)

•Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2010r. nr 123 poz. 840 ze zm)

Informacje

Polecenia lub sygnały na drodze może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:
•pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;
•osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na
zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
•osoby nadzorujące bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
•kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub
wysiadaniem dzieci;
•ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
•strażnik  leśny lub funkcjonariusz Straży Parku;
•pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego;
•osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy;
•osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku podczas przejazdu pielgrzymki rowerami;
•strażak niektórych jednostek ochrony przeciwpożarowej;
•pracownik nadzoru ruchu komunikacji miejskiej;
•członek  zespołu  ratownictwa medycznego


Warunki przystąpienia do szkolenia

Osoba ubiegająca się o udział w szkoleniu składa do WORD następujące dokumenty:
a.wypełnioną kartę zgłoszenia, wg wzoru,
b.dowód wpłaty za szkolenie


Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj.

Opłaty 
Wysokość opłaty za udział w szkoleniu: 250 zł


Termin rozpoczęcia szkolenia: 15.02.2020 r. (sobota) godz. 07:30-14:15

 

 
Konto: ING BANK ŚLĄSKI
Nr konta  49 1050 1979 1000 0090 3070 5728


W przypadku nie zgłoszenia się na szkolenie płatnikowi nie przysługuje zwrot opłaty.

Program szkolenia

Poz.
Przedmiot
Liczba godzin
1
Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym
1
2
Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które sie z nimi wiążą.
2
3
Możliwości reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z przepisami.
1
4
Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego.
1
5
Sposób podawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów połączony z ćwiczeniami praktycznymi
2
6
Sprawdzenie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz warunkach symulowanych (rzeczywistych)
1
 
Razem
 8


Szkolenie kończy się egzaminem obejmującym:

•Test
•Sprawdzian umiejętności z zakresu kierowania ruchem drogowym

Więcej informacji o organizowanym szkoleniu można uzyskać pod numerem telefonu 54/233-09-66 


wordWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
ul. Zielna 2/4 87-800 Włocławek
tel. 54 233 09 50 | 54 233 09 70 | 54 233 09 60
do góry strony