Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
87-800 Włocławek
ul. Zielna 2/4

tel. 54/ 233 09 50
fax. 54/ 233 09 60

e-mail: sekretariat@word.wloclawek.pl

Godziny pracy WORD-u:
pon.- pt.: 7:30–15:30

Zapisy na egzamin:
w godz. 7:30-15.00
tel. 54/ 233 09 70; 233 09 63
e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl

Zapisy na szkolenia:
tel. 54/ 233 09 66
e-mail: szkolenia@word.wloclawek.pl  

 • Rezerwacja on-line InfoCar
 • Czas oczekiwania
 • Wynajem sal szkoleniowych
 • Sprawdzenie punktów karnych
 • Covid-19
 • word1
 • word3
 • wor5
 • word2
 • word4
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 • Zalecenia dla klientów WORD we Włocławku w czasie pandemii - zalecenia do pobrania

   Zapisy na egzaminy przyjmowane są: w Biurze Obsługi Klienta w WORD oraz w formie zdalnej tj.
  przez adres e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl, on-line w systemie InfoCar
  lub telefonicznie nr tel. 54 233 09 63, nr tel. 54 233 09 70,
    
  Aby wyznaczyć termin egzaminu należy na adres e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl przesłać:
  - imię i nazwisko, dane kontaktowe tj. e-mail, numer telefonu,
  - PESEL,
  - Nr PKK danej kategorii prawa jazdy,
  - potwierdzenie dokonanej wpłaty za egzamin na konto WORD (w postaci pdf) - w tytule wpłaty muszą być wpisane imię i nazwisko oraz nr PESEL osoby, której ta wpłata dotyczy.

  UWAGA! Osoby przystępujące do egzaminów teoretycznych oraz praktycznych powinny zgłosić się na egzaminy w dobrym stanie zdrowia oraz bezwzględnie być wyposażone w środki ochrony osobistej, tj. maseczkę i rękawiczki ochronne.

 • SZKOLENIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO KIEROWANIA RUCHEM DROGOWYM powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę

   Podstawa prawna
  •Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 ze zm.)

  •Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2010r. nr 123 poz. 840 ze zm)

  Informacje

  Polecenia lub sygnały na drodze może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:
  •pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;
  •osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na
  zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
  •osoby nadzorujące bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
  •kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub
  wysiadaniem dzieci;
  •ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
  •strażnik  leśny lub funkcjonariusz Straży Parku;
  •pilot podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego;
  •osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy;
  •osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku podczas przejazdu pielgrzymki rowerami;
  •strażak niektórych jednostek ochrony przeciwpożarowej;
  •pracownik nadzoru ruchu komunikacji miejskiej;
  •członek  zespołu  ratownictwa medycznego


  Warunki przystąpienia do szkolenia

  Osoba ubiegająca się o udział w szkoleniu składa do WORD następujące dokumenty:
  a.wypełnioną kartę zgłoszenia, wg wzoru,
  b.dowód wpłaty za szkolenie


  Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj.

  Opłaty 
  Wysokość opłaty za udział w szkoleniu: 250 zł


   
  Terminy szkoleń
  17.06.2021 (czwartek) godz. 7.30-14.15 - szkolenie w trybie stacjonarnym
   

  Konto: ING BANK ŚLĄSKI
  Nr konta  49 1050 1979 1000 0090 3070 5728


  W przypadku nie zgłoszenia się na szkolenie płatnikowi nie przysługuje zwrot opłaty.

  Program szkolenia

  Poz.
  Przedmiot
  Liczba godzin
  1
  Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym
  1
  2
  Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które sie z nimi wiążą.
  2
  3
  Możliwości reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z przepisami.
  1
  4
  Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego.
  1
  5
  Sposób podawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów połączony z ćwiczeniami praktycznymi
  2
  6
  Sprawdzenie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz warunkach symulowanych (rzeczywistych)
  1
   
  Razem
   8


  Szkolenie kończy się egzaminem obejmującym:

  •Test
  •Sprawdzian umiejętności z zakresu kierowania ruchem drogowym

  Więcej informacji o organizowanym szkoleniu można uzyskać pod numerem telefonu 54/233-09-66 lub 54/233-09-50


  Druki do pobrania:

  1. Karta zgłoszeniowa,
  2. Wewnętrzny regulamin kursu
  
  wordWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
  ul. Zielna 2/4 87-800 Włocławek
  tel. 54 233 09 50 | 54 233 09 70 | fax. 54 233 09 60
  e-mail: sekretariat@word.wloclawek.pl
  do góry strony