Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
87-800 Włocławek
ul. Zielna 2/4

tel. 54/ 233 09 50
fax. 54/ 233 09 60

e-mail: sekretariat@word.wloclawek.pl

Godziny pracy WORD-u:
pon.- pt.: 7:30–15:30

Zapisy na egzamin:
w godz. 7:30-15.00
tel. 54/ 233 09 70; 233 09 63
e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl

Zapisy na szkolenia:
tel. 54/ 233 09 66
e-mail: szkolenia@word.wloclawek.pl  

 • Rezerwacja on-line InfoCar
 • Wynajem sal szkoleniowych
 • Sprawdzenie punktów karnych
 • word1
 • word3
 • wor5
 • word2
 • word4
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 • Szanowni Państwo,
  z uwagi na epidemię koronawirusa WORD we Włocławku informuje, że wszystkie egzaminy na prawo jazdy oraz kursy i szkolenia
  od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania zostają zawieszone.

  Dokonane opłaty za egzaminy, kursy i szkolenia nie przepadają.

  Jednocześnie informujemy, że Biuro Obsługi Klienta będzie nieczynne dla klientów.
  Wszelkie informacje można uzyskać drogę elektroniczną lub telefonicznie.

  tel. 54 233 09 70 lub 63; e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl - w sprawie egzaminów

  tel. 54 233 09 50 - sekretariat@word.wloclawek.pl

  Szczegółowe informacje będziemy na bieżąco przekazywać Państwu za pośrednictwem strony internetowej WORD oraz telefonicznie bezpośrednio zainteresowanym osobom.

  O nowych terminach egzaminów osoby już zapisane zostaną poinformowane przez WORD
  na wskazany nr telefonu lub adres e-mail.

   
 • SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę

   

  KIEROWCO !!! 

   Nie ryzykuj utratą prawa jazdy i ponownym egzaminem.
  Weź udział w szkoleniu zmniejszającym liczbę punktów karnych.


   Informację można uzyskać pod numerem telefonu:
   54/233-09-66


  Podstawa prawna

  • art.130 ust.3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 10 poz. 908 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U.2012. 488)

   

  Informacje

  Szkolenie jest przeznaczone dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, a jego odbycie daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o 6. W szkoleniu nie mogą uczestniczyć kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy.

  Celem szkolenia jest uświadomienie skutków naruszania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu.

  Liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem. Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo przekroczyła 24.

  W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

  Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego potwierdza odbycie szkolenia wydając uczestniczącemu w nim kierowcy zaświadczenie.


  Warunki przystąpienia do szkolenia

  1. wniesienie podania w sprawie udziału w szkoleniu w/g wzoru,
  2. przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty,
  3. okazanie prawa jazdy. 


  Program szkolenia
   

  Lp.
  Temat
  Czas
  Metoda
  Środki dydaktyczne
  Prowadzący szkolenie
  1
  Przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce
  2x45 min.
  pogadanka
  film
  policjant ruchu drogowego
  2
  Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych
  45 min.
  pogadanka
  film
  policjant ruchu drogowego
  3
  Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym
  3x45 min.
  pogadanka
  film
  psycholog

   

  Opłaty i terminy kursów

  Kursy organizowane są tak często, jak występuje na nie zapotrzebowanie ze strony osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

  Opłata za udział w szkoleniu wynosi 320 zł od jednego uczestnika.

   

  Termin szkolenia: 23.03.2020 godz. 08:00 (poniedziałek)

  Konto: ING BANK ŚLĄSKI
  Nr konta  49 1050 1979 1000 0090 3070 5728

  Informację można uzyskać pod numerami telefonu: 54/233-09-66.

  
  wordWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
  ul. Zielna 2/4 87-800 Włocławek
  tel. 54 233 09 50 | 54 233 09 70 | 54 233 09 60
  do góry strony