Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
87-800 Włocławek
ul. Zielna 2/4

tel. 54/ 233 09 50
fax. 54/ 233 09 60

e-mail: sekretariat@word.wloclawek.pl

Godziny pracy WORD-u:
pon.- pt.: 7:30–15:30

Zapisy na egzamin:
w godz. 7:30-15.00
tel. 54/ 233 09 70; 233 09 63
e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl

Zapisy na szkolenia:
tel. 54/ 233 09 66
e-mail: szkolenia@word.wloclawek.pl  

 • Sprawdzenie punktów karnych
 • word1
 • word3
 • wor5
 • word2
 • word4
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku informuje,
  że w dniu 04 maja 2018 r. (środa) WORD będzie nieczynny
  ,
  natomiast dzień 19 maja 2018 r. (sobota) będzie dniem pracy
  .

 • Specjalistyczne szkolenie z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę

  19 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa o kierujących pojazdami. W myśl art. 65. 1. „Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje: „nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;”

  Wcześniej w art. 42. 1. cytowanej ustawy czytamy „Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: 4) konieczność zapewnienia odpowiednich kwalifikacji osób prowadzących zajęcia.”

  W wydanym na podstawie ww. artykułu Rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 12 kwietnia 2013 (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 512) w sprawie uzyskiwania karty rowerowej w § 4. mamy „Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, ...”

  W związku z powyższym Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku zaprasza nauczycieli wyznaczonych do prowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego w szkołach podstawowych na szkolenie. W programie jednodniowego bezpłatnego szkolenia znajdą się następujące zagadnienia:

  - prawo drogowe (ze szczególnym uwzględnieniem norm dotyczących rowerzystów).
  - metodyka nauczania przepisów ruchu drogowego.
  - szkolenie praktyczne dzieci w zakresie ruchu drogowego.
  - bezpieczeństwo ruchu drogowego.
  - odpowiedzialność egzaminacyjna.
  - pierwsza pomoc przedmedyczna ofiarom zdarzeń drogowych.

  Szkolenie zakończy się uzyskaniem zaświadczenia.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie WORD we Włocławku przy ul. Zielnej 2/4 sala szkoleniowa nr 21 (I piętro),
  w dniu 20 października br. (tj. piątek) w godzinach od 8.50 do 15.10.

  Zgłoszenia przyjmowane są do 10 października br., ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.


  Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt z WORD we Włocławku:
  e-mail: brd@word.wloclawek.pl
  w tytule wiadomości: szkolenie nauczycieli
  w treści: imię, nazwisko, pełna nazwa i adres szkoły.

  W wiadomości zwrotnej uzyskają Państwo informacje o terminie szkolenia.

  wordWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
  ul. Zielna 2/4 87-800 Włocławek
  tel. 54 23 09 50 | 54 233 09 70 | 54 233 09 60
  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Urząd Marszałkowski
  Województwa
  Kujawsko-Pomorskiego
  Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
  do góry strony