Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
87-800 Włocławek
ul. Zielna 2/4

tel. 54/ 233 09 50
fax. 54/ 233 09 60

e-mail: sekretariat@word.wloclawek.pl

Godziny pracy WORD-u:
pon.- pt.: 7:30–15:30

Zapisy na egzamin:
w godz. 7:30-15.00
tel. 54/ 233 09 70; 233 09 63
e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl

Zapisy na szkolenia:
tel. 54/ 233 09 66
e-mail: szkolenia@word.wloclawek.pl  

  • Rezerwacja on-line InfoCar
  • Wynajem sal szkoleniowych
  • Sprawdzenie punktów karnych
  • word1
  • word3
  • wor5
  • word2
  • word4
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Przepisy powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę

USTAWA
z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami
(Dz. U. z 2015r., poz. 155 ze zm.)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
(Dz. U. z 2016r., poz. 232)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA z dnia 04 marca 2016 r.

w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
(Dz. U. z 2016r., poz. 280)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA z dnia 24 lutego 2016 r.
 
w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
(Dz. U. z 2016r., poz. 231)

USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997
PRAWO O RUCHU DROGOWYM
(Dz. U. z 2012r. poz. 1137)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów
(Dz. U. z 2013r., poz. 78)

USTAWA
z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym
(Dz.U. z 2013r., poz.1414 ze zm.)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Z DNIA 25 KWIETNIA 2012 r.
w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego
(Dz. U. z 2012r., poz. 488)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 6 lipca 2010 r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym
(Dz. U. z 2016r., poz. 143)


wordWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
ul. Zielna 2/4 87-800 Włocławek
tel. 54 233 09 50 | 54 233 09 70 | 54 233 09 60
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
do góry strony