Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
87-800 Włocławek
ul. Zielna 2/4

tel. 54/ 233 09 50
fax. 54/ 233 09 60

e-mail: sekretariat@word.wloclawek.pl

Godziny pracy WORD-u:
pon.- pt.: 7:30–15:30

Zapisy na egzamin:
w godz. 7:30-15.00
tel. 54/ 233 09 70; 233 09 63
e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl

Zapisy na szkolenia:
tel. 54/ 233 09 66
e-mail: szkolenia@word.wloclawek.pl  

  • Rezerwacja on-line InfoCar
  • Wynajem sal szkoleniowych
  • Sprawdzenie punktów karnych
  • word1
  • word3
  • wor5
  • word2
  • word4
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Przepisy powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę

USTAWA
z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami
(Dz. U. z 2019r., poz. 341 ze zm.)

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 28 czerwaca 2019 r.
w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
(Dz. U. z 2019r., poz. 1206)  

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA z dnia 04 marca 2016 r.
w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
(Dz. U. z 2018r., poz. 1885 ze zm.)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 20 maja 2016 r. 
w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
(Dz.U.2016r. poz. 702) 
 
ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
(Dz.U.2013r. poz.894) 
 
ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym
(Dz.U.2013r. poz. 809)
 
ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.
(t. j. Dz.U.2019r. poz.140)
 
ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
(Dz.U.2013r. poz.83)
 
 
ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie doskonalenia techniki jazdy.
(Dz.U.2019r. poz.163)
 
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA z dnia 24 lutego 2016 r. 
w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
(Dz. U. z 2016r., poz. 231)

USTAWA
z dnia 20 czerwca 1997 r.
PRAWO O RUCHU DROGOWYM
(Dz. U. z 2018r., poz. 1990 ze zm.)

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 16 stycznia 2013 r.

w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów 
(Dz. U. z 2014r., poz. 974)

USTAWA
z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym
(Dz.U. z 2019r., poz.58 ze zm.)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego
(Dz. U. z 2012r., poz. 488)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 z dnia 6 lipca 2010 r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym
(Dz. U. z 2016r., poz. 143)


wordWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
ul. Zielna 2/4 87-800 Włocławek
tel. 54 233 09 50 | 54 233 09 70 | 54 233 09 60
do góry strony