Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
87-800 Włocławek
ul. Zielna 2/4

tel. 54/ 233 09 50
fax. 54/ 233 09 60

e-mail: sekretariat@word.wloclawek.pl

Godziny pracy WORD-u:
pon.- pt.: 7:30–15:30

Zapisy na egzamin:
w godz. 7:30-15.00
tel. 54/ 233 09 70; 233 09 63
e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl

Zapisy na szkolenia:
tel. 54/ 233 09 66
e-mail: szkolenia@word.wloclawek.pl  

 • Rezerwacja on-line InfoCar
 • Wynajem sal szkoleniowych
 • Sprawdzenie punktów karnych
 • word1
 • word3
 • wor5
 • word2
 • word4
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku informuje,
  że dzień 7 grudnia 2019 r. (sobota) w WORD Włocławek
  będzie dniem pracy
  , natomiast dzień 24 grudnia 2019 r. (wtorek) będzie dniem wolnym.

 • Opłaty powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę

  Zgodnie z §3.1 rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz.U. z dnia 16 stycznia 2013 r. poz.78 za przeprowadzenie egzaminu państwowego pobiera się opłatę w wysokości:

   

  Kategoria teoria praktyka całość
  -A, A1, A2
  30.00
  180.00
  210.00
  -B, AM
  30.00
  140.00
  170.00
  -B1, C1, D1, T
  30.00
  170.00
  200.00
  -C, D
  30.00
  200.00
  230.00
  -B+E
  -
  200.00
  200.00
  -C+E, C1+E,D+E,
  -D1+E
  - 245.00 245.00
  (A, A2, A1)*, B, T
  90.00
  490.00
  580.00
  (A, A2, A1)*, B
  60.00
  320.00
  380.00
  (A, A2, A1)*, T
  60.00
  350.00
  410.00
  -B, T
  60.00
  310.00
  370.00

   

  * egzamin do wyboru

  Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzonego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłaty nie pobiera się.

  Podstawa prawna
  §3.1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz.U z dnia 17 stycznia 2013 r. poz.78 w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów.
   
  Wszystkie wpłaty za egzaminy, szkolenia i kursy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego we Włocławku należy regulować na podane poniżej konto:

  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
  ul. Zielna 2/4 87-800 Włocławek

  Konto: ING BANK ŚLĄSKI
  Nr konta  49 1050 1979 1000 0090 3070 5728

  Opłaty można dokonać na terenie WORD, gdzie znajduje się agencja Monetia banku DnB NORD czynna codziennie w godzinach od 8:00 - 15:00.
   

  
  wordWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
  ul. Zielna 2/4 87-800 Włocławek
  tel. 54 233 09 50 | 54 233 09 70 | 54 233 09 60
  do góry strony