Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
87-800 Włocławek
ul. Zielna 2/4

tel. 54/ 233 09 50
fax. 54/ 233 09 60

e-mail: sekretariat@word.wloclawek.pl

Godziny pracy WORD-u:
pon.- pt.: 7:30–15:30

Zapisy na egzamin:
w godz. 7:30-15.00
tel. 54/ 233 09 70; 233 09 63
e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl

Zapisy na szkolenia:
tel. 54/ 233 09 66
e-mail: szkolenia@word.wloclawek.pl  

 • Rezerwacja on-line InfoCar
 • Czas oczekiwania
 • Wynajem sal szkoleniowych
 • Sprawdzenie punktów karnych
 • Covid-19
 • word1
 • word3
 • wor5
 • word2
 • word4
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 • Zalecenia dla klientów WORD we Włocławku w czasie pandemii - zalecenia do pobrania

   Zapisy na egzaminy przyjmowane są: w Biurze Obsługi Klienta w WORD oraz w formie zdalnej tj.
  przez adres e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl, on-line w systemie InfoCar
  lub telefonicznie nr tel. 54 233 09 63, nr tel. 54 233 09 70,
    
  Aby wyznaczyć termin egzaminu należy na adres e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl przesłać:
  - imię i nazwisko, dane kontaktowe tj. e-mail, numer telefonu,
  - PESEL,
  - Nr PKK danej kategorii prawa jazdy,
  - potwierdzenie dokonanej wpłaty za egzamin na konto WORD (w postaci pdf) - w tytule wpłaty muszą być wpisane imię i nazwisko oraz nr PESEL osoby, której ta wpłata dotyczy.

  UWAGA! Osoby przystępujące do egzaminów teoretycznych oraz praktycznych powinny zgłosić się na egzaminy w dobrym stanie zdrowia oraz bezwzględnie być wyposażone w środki ochrony osobistej, tj. maseczkę i rękawiczki ochronne.

 • O nas powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę


   Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
  87-800 Włocławek
  ul. Zielna 2/4


  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego jest wojewódzką samorządową osobą prawną nadzorowaną przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
   

   e-mail: sekretariat@word.wloclawek.pl

   


  Sekretariat tel. (54) 233 09 50 fax. (54) 233 09 60

  Godziny pracy WORD-u: pon.- pt.:   7:30 – 15:30
  Punkt Przyjmowania Dokumentów (parter): pon.- pt.:   7:30 – 15:00
  Egzaminy: 7:30 – 15:30

  DYREKTOR WORD WE WŁOCŁAWKU
  przyjmuje interesantów w sprawach skargi wniosków
  w czwartki w godzinach od 14.00 do 16.00 w pokoju nr 11

   PRACOWNICY WORD WE WŁOCŁAWKU
  przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków
  codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30

  EGZAMINATOR NADZORUJĄCY WORD WE WŁOCŁAWKU
  przyjmuje w sprawach dotyczących egzaminów
  kandydatów na kierowców i kierowców
  w każdy czwartek w godzinach od 11.00 do 13.00 w pokoju nr 6

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

   

  WORD przeprowadza egzaminy państwowe dla osób:

  • ubiegających się o prawo jazdy
  • ubiegających się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą
  • podlegających kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji

  WORD organizuje kursy i szkolenia:

  • zmniejszające ilość punktów karnych za naruszanie przepisów ruchu drogowego
  • kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o prawo jazdy
  • kandydatów na instruktorów osób ubiegających się o prawo jazdy
  • kierowców wykonujących transport drogowy
  • prowadzi działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Konto: ING BANK ŚLĄSKI
  Nr konta  49 1050 1979 1000 0090 3070 5728

  
  wordWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
  ul. Zielna 2/4 87-800 Włocławek
  tel. 54 233 09 50 | 54 233 09 70 | fax. 54 233 09 60
  e-mail: sekretariat@word.wloclawek.pl
  do góry strony