Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
87-800 Włocławek
ul. Zielna 2/4

tel. 54/ 233 09 50
fax. 54/ 233 09 60

e-mail: sekretariat@word.wloclawek.pl

Godziny pracy WORD-u:
pon.- pt.: 7:30–15:30

Zapisy na egzamin:
w godz. 7:30-15.00
tel. 54/ 233 09 70; 233 09 63
e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl

Zapisy na szkolenia:
tel. 54/ 233 09 66
e-mail: szkolenia@word.wloclawek.pl  

 • Rezerwacja on-line InfoCar
 • Czas oczekiwania
 • Wynajem sal szkoleniowych
 • Sprawdzenie punktów karnych
 • Covid-19
 • word1
 • word3
 • wor5
 • word2
 • word4
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 • Zalecenia dla klientów WORD we Włocławku w czasie pandemii - zalecenia do pobrania

   Zapisy na egzaminy przyjmowane są: w Biurze Obsługi Klienta w WORD oraz w formie zdalnej tj.
  przez adres e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl, on-line w systemie InfoCar
  lub telefonicznie nr tel. 54 233 09 63, nr tel. 54 233 09 70,
    
  Aby wyznaczyć termin egzaminu należy na adres e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl przesłać:
  - imię i nazwisko, dane kontaktowe tj. e-mail, numer telefonu,
  - PESEL,
  - Nr PKK danej kategorii prawa jazdy,
  - potwierdzenie dokonanej wpłaty za egzamin na konto WORD (w postaci pdf) - w tytule wpłaty muszą być wpisane imię i nazwisko oraz nr PESEL osoby, której ta wpłata dotyczy.

  UWAGA! Osoby przystępujące do egzaminów teoretycznych oraz praktycznych powinny zgłosić się na egzaminy w dobrym stanie zdrowia oraz bezwzględnie być wyposażone w środki ochrony osobistej, tj. maseczkę i rękawiczki ochronne.

 • Kurs reedukacyjny – problematyka przeciwalkoholowa powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę

  Kurs jest skierowany dla osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie jak alkohol i otrzymały skierowanie wydane na podstawie decyzji starosty.

  Podstawa prawna 

  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.)

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz 9) w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii ….

  Warunki:

  1. Skierowanie od starosty
  2. Karta zgłoszeniowa
  3. Opłata za szkolenie 400 zł  
  4. Dokument potwierdzający tożsamość


  Konto: ING BANK ŚLĄSKI
  Nr konta  49 1050 1979 1000 0090 3070 5728

  Zapisy:

  Szczegółowe informacje dotyczące zapisu na kurs reedukacyjny można uzyskać pod nr tel. 54 233-09-66 lub sekretariat
  tel. 54 233-09-50

  Warunki uczestnictwa:

  1. Skierowanie starosty,
  2. Wypełniona karta zgłoszeniowa,
  3. Dowód opłaty za szkolenie,
  4. Ważny dokument tożsamości.


  Czas trwania:
  Dwa dni po 8 godzin

  Warunki ukończenia szkolenia:
  Obecność na wszystkich prawem przewidzianych zajęciach.

  Terminy szkoleń

  15-16.07.2021 (czwartek, piątek) godz. 07:30-16:00 - szkolenie w trybie on-line

  Druki do pobrania:
  1. Karta zgłoszeniowa,
  2. Wewnętrzny regulamin kursu
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz 9)

   

  
  wordWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
  ul. Zielna 2/4 87-800 Włocławek
  tel. 54 233 09 50 | 54 233 09 70 | fax. 54 233 09 60
  e-mail: sekretariat@word.wloclawek.pl
  do góry strony