Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
87-800 Włocławek
ul. Zielna 2/4

tel. 54/ 233 09 50
fax. 54/ 233 09 60

e-mail: sekretariat@word.wloclawek.pl

Godziny pracy WORD-u:
pon.- pt.: 7:30–15:30

Zapisy na egzamin:
w godz. 7:30-15.00
tel. 54/ 233 09 70; 233 09 63
e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl

Zapisy na szkolenia:
tel. 54/ 233 09 66
e-mail: szkolenia@word.wloclawek.pl  

 • Rezerwacja on-line InfoCar
 • Czas oczekiwania
 • Wynajem sal szkoleniowych
 • Sprawdzenie punktów karnych
 • Covid-19
 • word1
 • word3
 • wor5
 • word2
 • word4
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 • Zalecenia dla klientów WORD we Włocławku w czasie pandemii - zalecenia do pobrania

   Zapisy na egzaminy przyjmowane są: w Biurze Obsługi Klienta w WORD oraz w formie zdalnej tj.
  przez adres e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl, on-line w systemie InfoCar
  lub telefonicznie nr tel. 54 233 09 63, nr tel. 54 233 09 70,
    
  Aby wyznaczyć termin egzaminu należy na adres e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl przesłać:
  - imię i nazwisko, dane kontaktowe tj. e-mail, numer telefonu,
  - PESEL,
  - Nr PKK danej kategorii prawa jazdy,
  - potwierdzenie dokonanej wpłaty za egzamin na konto WORD (w postaci pdf) - w tytule wpłaty muszą być wpisane imię i nazwisko oraz nr PESEL osoby, której ta wpłata dotyczy.

  UWAGA! Osoby przystępujące do egzaminów teoretycznych oraz praktycznych powinny zgłosić się na egzaminy w dobrym stanie zdrowia oraz bezwzględnie być wyposażone w środki ochrony osobistej, tj. maseczkę i rękawiczki ochronne.

 • SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę

  Podstawa prawna

  • Ustawa o kierujących pojazdami
  • Rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
  • Regulamin wewnętrzny 

  Informacje dotyczące szkolenia

  Szkolenie dla kandydatów na instruktorów jest organizowane w formie kursu kwalifikacyjnego, o którym mowa w art.33 ustawy.

  Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów na instruktorów do szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

  Szkolenie może rozpocząć osoba, która spełnia wymogi określone w art.33 ust.1 pkt 2-5 i 8 ustawy. Sprawdzenia spełnienia przez kandydatów na instruktorów w/w wymogów dokonuje organizator kursu.

  Ceny za szkolenie:


  Kategoria B - 3 000 zł

  Kategoria C - 1 700 zł

  Kategoria CE - 1 500 zł


  TERMIN ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA:
  UWAGA! ZMIANA TERMINU! 21 luty 2019 r. (czwartek) godz. 16:00

  Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków Powiatowego Urzędu Pracy. (prosimy o kontakt w tej sprawie z właściwym PUP)

  Formularz zgłoszeniowy na szkolenie – pobrać tutaj

  Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu: 54/233 09 66 oraz e-mail: szkolenia@word.wloclawek.pl

  
  wordWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
  ul. Zielna 2/4 87-800 Włocławek
  tel. 54 233 09 50 | 54 233 09 70 | fax. 54 233 09 60
  e-mail: sekretariat@word.wloclawek.pl
  do góry strony