Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
87-800 Włocławek
ul. Zielna 2/4

tel. 54/ 233 09 50
fax. 54/ 233 09 60

e-mail: sekretariat@word.wloclawek.pl

Godziny pracy WORD-u:
pon.- pt.: 7:30–15:30

Zapisy na egzamin:
w godz. 7:30-15.00
tel. 54/ 233 09 70; 233 09 63
e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl

Zapisy na szkolenia:
tel. 54/ 233 09 66
e-mail: szkolenia@word.wloclawek.pl  

 • Rezerwacja on-line InfoCar
 • Wynajem sal szkoleniowych
 • Sprawdzenie punktów karnych
 • Covid-19
 • word1
 • word3
 • wor5
 • word2
 • word4
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 • UWAGA!!!
  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku informuje,
  iż z dniem 12 kwietnia 2021 r. (poniedziałek)
  wznowione
  zostają egzaminy praktyczne
  na kategorię AM, A1, A2, A prawa jazdy.

 • Zalecenia dla klientów WORD we Włocławku w czasie pandemii - zalecenia do pobrania

   Zapisy na egzaminy przyjmowane są: w Biurze Obsługi Klienta w WORD oraz w formie zdalnej tj.
  przez adres e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl, on-line w systemie InfoCar
  lub telefonicznie nr tel. 54 233 09 63, nr tel. 54 233 09 70,
    
  Aby wyznaczyć termin egzaminu należy na adres e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl przesłać:
  - imię i nazwisko, dane kontaktowe tj. e-mail, numer telefonu,
  - PESEL,
  - Nr PKK danej kategorii prawa jazdy,
  - potwierdzenie dokonanej wpłaty za egzamin na konto WORD (w postaci pdf) - w tytule wpłaty muszą być wpisane imię i nazwisko oraz nr PESEL osoby, której ta wpłata dotyczy.

  UWAGA! Osoby przystępujące do egzaminów teoretycznych oraz praktycznych powinny zgłosić się na egzaminy w dobrym stanie zdrowia oraz bezwzględnie być wyposażone w środki ochrony osobistej, tj. maseczkę i rękawiczki ochronne.

 • KOMUNIKAT nr 2 Krajowego Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Turnieju BRD na rok 2005/2006

  administrator | 10 kwietnia 2006

  W Regulaminie Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na rok 2005/2006 w rozdziale VI, pkt 15 otrzymuje ostateczne brzmienie:
   "podczas eliminacji konkurencje praktycznej jazdy po torze przeszkód i miasteczku ruchu drogowego mogą być przeprowadzane na rowerach będących w dyspozycji odpowiednich Komitetów Organizacyjnych. Podczas Ogólnopolskiego Finału Turnieju konkurencje praktyczne jazdy po torze przeszkód i miasteczku ruchu drogowego przeprowadzane zostaną:
  - dla szkół gimnazjalnych na rowerach "górskich" (koła 26 cali) - dla szkół podstawowych na rowerach "górskich" (koła 26 cali) lub (na wniosek opiekuna drużyny) na rowerach typu "składak"(koła 20 cali)".

  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
   Andrzej Rajchert

  czytaj więcej

  5 edycja rozgrywek motoryzacyjnych o tytuł Włocławskiego Mistrza Kierownicy

  administrator | 22 marca 2006 Automobilklub Włocławski wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego we Włocławku rozpoczynają piątą już edycję rozgrywek motoryzacyjnych o tytuł Włocławskiego Mistrza Kierownicy.
  czytaj więcej

  I ty możesz zostać egzaminatorem

  administrator | 03 marca 2006 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku organizuje szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów.
           Egzaminatorem może być obywatel polski posiadający wykształcenie wyższe. Od kandydata wymagane jest posiadanie prawa jazdy od co najmniej 6 lat; wymagana jest także niekaralność szczególnie w zakresie przestępstw i wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Ważny jest także dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychiczne potwierdzone stosownym orzeczeniem lekarskim.
  czytaj więcej

  Zdawalność kandydatów na kierowców po wejściu nowych przepisów egzaminowania

  administrator | 03 marca 2006 Już blisko od dwóch miesięcy kandydaci na kierowców zdają egzaminy na prawo jazdy według nowych zasad. Niestety statystki pokazują, że ze zdawalnością, zwłaszcza na mieście, jest gorzej. 
  czytaj więcej

  KOMUNIKAT Nr 1 Krajowego Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Turnieju BwRD

  administrator | 27 lutego 2006 1. W związku z wizytą Papieża w naszym kraju w uzgodnieniu z organizatorem ulega zmianie termin XXIX Ogólnopolskiego Finału Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
   Ogólnopolski Finał Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zorganizowany zostanie w dniach 2 – 4.06.2006 r. – Wichlice k/Szprotawy.
   Pozostałe ustalenia organizacyjne pozostają bez zmian.
  czytaj więcej
  
  wordWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
  ul. Zielna 2/4 87-800 Włocławek
  tel. 54 233 09 50 | 54 233 09 70 | fax. 54 233 09 60
  e-mail: sekretariat@word.wloclawek.pl
  do góry strony