Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
87-800 Włocławek
ul. Zielna 2/4

tel. 54/ 233 09 50
fax. 54/ 233 09 60

e-mail: sekretariat@word.wloclawek.pl

Godziny pracy WORD-u:
pon.- pt.: 7:30–15:30

Zapisy na egzamin:
w godz. 7:30-15.00
tel. 54/ 233 09 70; 233 09 63
e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl

Zapisy na szkolenia:
tel. 54/ 233 09 66
e-mail: szkolenia@word.wloclawek.pl  

 • Rezerwacja on-line InfoCar
 • Czas oczekiwania
 • Wynajem sal szkoleniowych
 • Sprawdzenie punktów karnych
 • Covid-19
 • word1
 • word3
 • wor5
 • word2
 • word4
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 • Zalecenia dla klientów WORD we Włocławku w czasie pandemii - zalecenia do pobrania

   Zapisy na egzaminy przyjmowane są: w Biurze Obsługi Klienta w WORD oraz w formie zdalnej tj.
  przez adres e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl, on-line w systemie InfoCar
  lub telefonicznie nr tel. 54 233 09 63, nr tel. 54 233 09 70,
    
  Aby wyznaczyć termin egzaminu należy na adres e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl przesłać:
  - imię i nazwisko, dane kontaktowe tj. e-mail, numer telefonu,
  - PESEL,
  - Nr PKK danej kategorii prawa jazdy,
  - potwierdzenie dokonanej wpłaty za egzamin na konto WORD (w postaci pdf) - w tytule wpłaty muszą być wpisane imię i nazwisko oraz nr PESEL osoby, której ta wpłata dotyczy.

  UWAGA! Osoby przystępujące do egzaminów teoretycznych oraz praktycznych powinny zgłosić się na egzaminy w dobrym stanie zdrowia oraz bezwzględnie być wyposażone w środki ochrony osobistej, tj. maseczkę i rękawiczki ochronne.

 • Sprzedaż samochodów stanowiących własność WORDpowiększ czcionkę pomniejsz czcionkę

  Administrator | 26 kwietnia 2021

  Sprzedaż samochodów stanowiących własność WORD

   

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodów stanowiących własność WORD we Włocławku.

   

   

  1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku ul. Zielna 2/4, ogłasza przetarg nieograniczony (licytację ustną) na sprzedaż: sześciu samochodów KIA Picanto:

   Nr rej. CW 84546 - cena wywoławcza 9 900 zł brutto rok produkcji 2014, 5 drzwiowy, kolor biały, przebieg około 65 800 km


  2. Samochody posiadają sporządzoną przez Rzeczoznawców PZMot. ocenę stanu technicznego i wycenę wartości rynkowej.
  3. Wadium wynosi: 300 zł.
  4. Kwota postąpienia wynosi 100 zł. i wielokrotność 100 zł.
  5. Przetarg wygrywa osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.
  6. Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela: Wydział Techniczno - Administracyjny Pan Marcin Dyoniziak, tel. 54 233-09-58.
  7. Samochody można oglądać w siedzibie WORD we Włocławku w godzinach od 8:00 do 15:00.
  8. Przetargi odbędą się w siedzibie WORD we Włocławku, ul. Zielna 2/4, sala nr 5:

   17 maja 2021 r. - o godz. 10:00  9. Warunkiem przystąpienia do każdego z przetargów jest wpłata wadium w kwocie 300 zł do kasy w sekretariacie WORD we Włocławku (I piętro, pokój nr 11) na co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem licytacji.
  10. Wadium zwraca się bezzwłocznie po zakończeniu przetargu nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia przetargu bądź jego odwołania. Wadium uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
  11. Oferent, który wygrał przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna – sprzedaży oraz opłacenia pozostałej sumy wynikającej z przetargu w ciągu 5 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
  12. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.
  13. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zastrzega, iż może odstąpić od przetargu lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

  « powrót

  
  wordWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
  ul. Zielna 2/4 87-800 Włocławek
  tel. 54 233 09 50 | 54 233 09 70 | fax. 54 233 09 60
  e-mail: sekretariat@word.wloclawek.pl
  do góry strony