Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
87-800 Włocławek
ul. Zielna 2/4

tel. 54/ 233 09 50
fax. 54/ 233 09 60

e-mail: sekretariat@word.wloclawek.pl

Godziny pracy WORD-u:
pon.- pt.: 7:30–15:30

Zapisy na egzamin:
w godz. 7:30-15.00
tel. 54/ 233 09 70; 233 09 63
e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl

Zapisy na szkolenia:
tel. 54/ 233 09 66
e-mail: szkolenia@word.wloclawek.pl  

 • Rezerwacja on-line InfoCar
 • Czas oczekiwania
 • Wynajem sal szkoleniowych
 • Sprawdzenie punktów karnych
 • Covid-19
 • word1
 • word3
 • wor5
 • word2
 • word4
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
 • Zalecenia dla klientów WORD we Włocławku w czasie pandemii - zalecenia do pobrania

   Zapisy na egzaminy przyjmowane są: w Biurze Obsługi Klienta w WORD oraz w formie zdalnej tj.
  przez adres e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl, on-line w systemie InfoCar
  lub telefonicznie nr tel. 54 233 09 63, nr tel. 54 233 09 70,
    
  Aby wyznaczyć termin egzaminu należy na adres e-mail: zapisy@word.wloclawek.pl przesłać:
  - imię i nazwisko, dane kontaktowe tj. e-mail, numer telefonu,
  - PESEL,
  - Nr PKK danej kategorii prawa jazdy,
  - potwierdzenie dokonanej wpłaty za egzamin na konto WORD (w postaci pdf) - w tytule wpłaty muszą być wpisane imię i nazwisko oraz nr PESEL osoby, której ta wpłata dotyczy.

  UWAGA! Osoby przystępujące do egzaminów teoretycznych oraz praktycznych powinny zgłosić się na egzaminy w dobrym stanie zdrowia oraz bezwzględnie być wyposażone w środki ochrony osobistej, tj. maseczkę i rękawiczki ochronne.

 • Oferta pracypowiększ czcionkę pomniejsz czcionkę

  Administrator | 21 czerwca 2021

  Oferta pracy

  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku zatrudni osobę na stanowisko – Pracownik ds. księgowych

   

  Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku zatrudni osobę na stanowisko – Pracownik ds. księgowych

  Wymiar etatu – pełen etat, praca w godz. 7.30-15.30, umowa o pracę

  Wymagania:

  • wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne lub ukończony kurs rachunkowości;
  • dobra znajomość przepisów dotyczących zasad wynagradzania pracowników;
  • umiejętność sporządzania dokumentów pracowniczych do Urzędu Skarbowego i ZUS-u;
  • preferowana znajomość programu kadrowo-płacowego i księgowego Symfonia Pożądane umiejętności i cechy kandydata:
  • dokładność, rzetelność, sumienność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dyspozycyjność, uczciwość, punktualność


  Główne obowiązki:

  • obliczanie wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych należnych pracownikom na podstawie przepisów płacowych, podatkowych oraz ZUS;
  • sporządzanie list płac;
  • obliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń wypłacanych na podstawie umów cywilno-prawnych;
  • prowadzenie rozliczeń dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, Funduszu Pracy i składki zdrowotnej;
  • wystawianie dokumentacji płacowej do spraw emerytalno-rentowych, zasiłków, itp.;
  • rozliczanie zasiłków z ubezpieczeń społecznych, urlopów wypoczynkowych i innych przerw w wykonywaniu pracy;
  • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych;
  • prowadzenie niektórych spraw administracyjnych.


  Oferty zawierające CV prosimy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, ul. Zielna 2/4, 87-800 Włocławek lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@word.wloclawek.pl.

  W CV należy umieścić dane osobowe obejmujące (art. 221 Kodeksu pracy):

  1. imię (imiona) i nazwisko
  2. datę urodzenia
  3. dane kontaktowe
  4. wykształcenie
  5. kwalifikacje zawodowe
  6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia


  Termin składania ofert upływa dnia 29 czerwca 2021 r. o godz. 15.00

  Dokumenty od kandydatów są przyjmowane tylko w formie pisemnej i będą wykorzystane jedynie do celów rekrutacji.

  Kandydaci zostaną zaproszeni do kolejnego etapu naboru telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 54 233-09-50; 54 233-09-55 lub 54 233-09-52

  Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO

  Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informuję:

  1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku z siedzibą we Włocławku ul. Zielna 2/4.
  2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych.
  3. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Włocławku http://www.word.wloclawek.pl/ w zakładce WORD - Ochrona Danych - Rekrutacja pracowników.

   


  « powrót

  
  wordWojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
  ul. Zielna 2/4 87-800 Włocławek
  tel. 54 233 09 50 | 54 233 09 70 | fax. 54 233 09 60
  e-mail: sekretariat@word.wloclawek.pl
  do góry strony